درسگفتارهای تصویری «من و تو» 1

درسگفتارهای تصویری «من و تو» 1

مجموعه اول:
«پیمان شکنی زناشویی را بشناسیم!»

موضوع فیلم اول:
پیمان شکنی زناشویی چیست؟

دکتر ندا رحیمی
درمانگر خانواده

درسگفتارهای تصویری «من و تو» 2

درسگفتارهای تصویری «من و تو» 2

مجموعه اول:
پیمان شکنی زناشویی را بشناسیم!

موضوع فیلم دوم:
پیمان شکنی چه علائم جسمی و روانشناختی دارد؟

دکتر ندا رحیمی
درمانگر خانواده

درسگفتارهای تصویری «من و تو» 3

درسگفتارهای تصویری «من و تو» 3

مجموعه اول:
پیمان شکنی زناشویی را بشناسیم!

موضوع فیلم سوم:
تردیدها و ترس ها پس از افشای پیمان شکنی زناشویی!

دکتر ندا رحیمی
درمانگر خانواده

تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 44، واحد 1
02188209050 ، 02188670340 ، 02188670341
02188642888