معرفی آرش سدهیان ، روانشناس بالینی | کلینیک ایران

آرش سدهیان

آرش سدهیان

روانشناس بالینی

سوابق تحصیلی:
•    کارشناس روانشناسی بالینی 1386 _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
•    کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 1389 _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن


سوابق و تجارب شغلی:
•    سازمان بهزیستی از سال 1384 تا 1391 به عنوان روانشناس بالینی
•    کلینیک روانشناسی و مشاوره وحدت از سال 1385 تا 1390 به عنوان روانشناس بالینی
•    کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از سال 1389 تاکنون به عنوان روانشناس بالینی
•    مجتمع علامه طباطبایی سال 1389 به عنوان روانشناس بالینی
•    مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان از سال 1394 تاکنون به عنوان موسس و مسئول فنی
•    مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان از سال 1394 تاکنون به عنوان روانشناس بالینی
•    مشاور علمی مجله بهداشت زنان از سال 1392 تا 1394 به عنوان روانشناس بالینی
•    مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی نوید از سال 1392 تا 1394 به عنوان روانشناس بالینی
•    شرکت سالم تجارت آسیا از سال 1393 تاکنون به عنوان مشاور
•    شرکت ویستا سامانه آسا، شرکت میلاد نور، شرکت سالم تجارت آسیا، شرکت یزدا از سال 1392 تاکنون به عنوان مشاور مدیرعامل


سوابق آموزشی و تدریس:
•    برگزاری کارگاه مهارت تصمیم گیری از سال 1394 تاکنون
•    برگزاری کارگاه خیانت های زناشویی از سال 1390 تاکنون
•    برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای زندگی از سال 1390 تاکنون
•    برگزاری کارگاه مدیریت استرس از سال 1393 تاکنون
•    برگزاری کارگاه شهروند سازمانی (مجموعه ای از رفتارهای فردی در غالب گروه
•    برگزاری کارگاه کنترل خشم از سال 1392 تاکنون
•    برگزاری کارگاه غریق  نجات(کارگاه دلبستگی عاطفی) از سال 1396 تاکنون
•    برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه سلامت شغلی کارکنان از سال 1392 تاکنون
•    برگزاری جلسات فردی مشاوره و روانشناختی برای مدیران ارشد و  میانی سازمانها برای افزایش مهارتها از سال 1392 تاکنون
•    برگزاری کارگاه ایجاد انگیزش و  رضایتمندی سازمانی از سال 1392 تاکنون
•    برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه سلامت شغلی کارکنان از سال 1392 تاکنون
•    برگزاری کارگاه برای مدیران ارشد در زمینه مهارت تصمیم گیری و کنترل هیجانات از سال 1392 تاکنون


دوره های آموزشی گذرانده شده:
•    دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
•    دوره زوج درمان شناختی رفتاری (CBCT)
•    دوره تشخیص و درمان

تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 44، واحد 1
02188209050 ، 02188670340 ، 02188670341
02188642888